Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileriniz Koruma Altında!

 

Değerli kullanıcılarımız,

 

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

 

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Genel Kanun Kapsamı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Oto Point olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? **

 

Kullandığınız ürünlerimiz çerçevesinde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

 

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,

 

Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,

 

Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

Size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak;

 

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

 

İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmektir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

Oto Point sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

 

Kişisel verileriniz web sitemiz veya telefon görüşmesi aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 

Dilediğiniz zaman firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

 

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

 

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak firmamıza iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

İyi günler dileriz.

 

 *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

 

** Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, firmamız bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

İşleminiz Yapılıyor...